banan webhosting Přehled fotogalerií

Březovice - Hořice

Stránky nejen o historii obce Březovice u Hořic v Podkrkonoší.

kontakt

Adresa:
Michal Andrle

Březovice

Hořice 508 01

E-mail:
michal@brezovice.eu

 

Odkazy

Znáte Pustohrad

  1. Ano 1686
  2. Ne 1196
  3. Zaslechl jsem 1219
  4. Navštívil jsem ho 1198


Záplavy v Březovících 2006

Dne 31.3.2006

se náhle z polích nad obcí spustily záplavy bahna a vody, které vytopily i pár domů v obci, ale neměli takové důsledky jako velká povodeň z roku 1809, která strhla i most.


Odbor životního prostředí MÚ Hořice - povodňový plán 2006

Ř.km 39,200 – 47,850: Koryto je neupravené s kapacitou cca 5 m/s < Q1 a prochází úzkým většinou zalesněným  údolím. K ohrožení zastavěných území  nedochází s výjimkou několika nemovitostí v kat. území Březovice.

 


PředchozíNásledující