banan webhosting Přehled fotogalerií

Březovice - Hořice

Stránky nejen o historii obce Březovice u Hořic v Podkrkonoší.

kontakt

Adresa:
Michal Andrle

Březovice

Hořice 508 01

E-mail:
michal@brezovice.eu

 

Odkazy

Znáte Pustohrad

  1. Ano 1686
  2. Ne 1196
  3. Zaslechl jsem 1219
  4. Navštívil jsem ho 1198


Památky obce Březovice

  Bozi-muka

 

Boží muka ( dříve na návsi) - Pískovec pochází z 18 století.

Nápis: Ecce homo (Onť jest / který za hříchy / naše na kříži / vytrpěl) Jan 2, 2.

viz vyobrazení v národopiném sporníku okresu hořického z r. 1895 na straně 120. - Dle tohoto bývala poblíž zvonice a kolem kamenný plůtek. Na sloupu nejvýše socha Kristova

Socha kristech v okovech ( 2x opravena) - Podle lidového podání byla tato socha do Březovic vypůjčena z Gothardu, za což se místním dostávalo výsměchu, že obec nemá vlastního světce. Donedávna byla socha umístěna na návsi a nyní je přemístěna na křižovatku na Votuz a Jeřice.

mlýn v Březovicích

Nese letopočet 1710 pod znakem rodu Hildebrantů, jimž kdysi patříval. Hildebrantové byli držiteli Jeřic v 17. a 18. století

splav

Splav_2


PředchozíNásledující