banan webhosting Přehled fotogalerií

Březovice - Hořice

Stránky nejen o historii obce Březovice u Hořic v Podkrkonoší.

kontakt

Adresa:
Michal Andrle

Březovice

Hořice 508 01

E-mail:
michal@brezovice.eu

 

Odkazy

Znáte Pustohrad

  1. Ano 1686
  2. Ne 1196
  3. Zaslechl jsem 1219
  4. Navštívil jsem ho 1198


Historie obce Březovice

       V roce 1365 patřili Březovice pánům z Radikovic. K Hořicím patří Březovice již od 15. století. Držitelé Březovic:  Vratislav z Nitrovic, Václav z Nitrovic, Albrecht z Valdštejna, Hyldabrantů, rod z Gastheimu a knížata z Poaru. Obcí prochází komunikace na Hořice kolem mlýna Beránek, druhá do Hořic směr Chvalina. Nachází se zde hojnost výborného pískovce, který se zde těžil hlavně pro výrobu brusů. Na brusy byly Březovice, přesněji řečeno Ferda fikar "Ferda brusy Evropa" jak se v době vysoké konjunktury všeobecně tvrdilo nejznámější. Jsou to prastaré lomy zelenavého glaukenitického pískovce prostoupené fukoidy, kterýžto sediment má právě tak výtečné brusné vlastnosti . Březovické brusy se používaly i k broušení žuly, syenitu a jiných tvrdých materiálů (na výstavě 1934 v Hořicích byl vystaven brus o průměru 232 cm). Z Březovic šly brusy do celého starého mocnářství, odběratelem byly i železnice, nožíři, skláři, pilníkáři, výrobci zemědělských strojů, doma i za hranicemi. Dnes tyto lomy jsou uzavřeny poněvadž brusné kotouče se vyrábějí z jiných a kvalitnějších materiálů.

Sejmout0042Sejmout0041 

1898, 1902 se v lomu Ferdy Fikara našli kosti z mamuta a v roce 1932 čelisti a zuby z nosorožce

 

 

8.9. 1909 postihla obec a celé povodí Bystřice velká povodeň, která strhla i most.

Do roku 1921 byly Březovice jedna politická obec s Doubravkou a Lhotkou

1934 - 48 domů 230 obyvatel

 Muka1Socha kristech v okovech z 18. století ( 2x opravena) - Podle lidového podání byla tato socha do Březovic vypůjčena z Gothardu, za což se místním dostávalo výsměchu, že obec nemá vlastního světce. Donedávna byla socha umístěna na návsi a nyní je přemístěna na křižovatku na Votuz a Jeřice

 


PředchozíNásledující