banan webhosting Březovice | Březovice - Hořice

Březovice - Hořice

Stránky nejen o historii obce Březovice u Hořic v Podkrkonoší.

kontakt

Adresa:
Michal Andrle

Březovice

Hořice 508 01

E-mail:
michal@brezovice.eu

 

Odkazy

Znáte Pustohrad

  1. Ano 1686
  2. Ne 1196
  3. Zaslechl jsem 1219
  4. Navštívil jsem ho 1199


Hořice - Březovice u Hořic

 
Březovice jsou vzdáleny 2,8 km od města Hořice v nadmořské výšce 281 m. Tuto končinu našli již zemědělci mladší doby kamenné. Historie se tu hlásí k roku 1318 ("Tassonen de Brzyezowycze). Obcí protéká řeka Bystřice nacházející se v hlubokém údolím, které prorývá Chlumy. Jméno obce Březovice je odvozeno od stromu Bříza, nebo jak je psáno - Byl to jistě březový porost, který dal vsi jméno. Obec je původu prastarého - svědčí o tom starobylé pohřebiště popelnicové ( u dráhy při cestě z Březovic k Třebnouševsi prozkoumané Pokorným).  V těchto místech se nacházejí i kultůrní jámy neolitické. Západně od vesnice jsou již nepatrné zbytky Buštěhradu, lidově zvané Pusťáky - zbytky tvrze zaniklé již v dávných dobách. Největší starobilostí v obci vynikal mlýn, původně panský, se znakem Hildebrandů a letopočtem 1710 (odkoupilo pražské muzeum) a Boží muka z 18. století. Hlavním zdrojem obživy byla pole obilí, řepa a těžba pískovce. Podklad půdy tvoří mohutné vrstvy pískovce a proto je tu několik pískovcových lomů. Kámen se v minulosti hodil zejména k výrobě brusů - ve spojení s Ferdou Fikarem se staly populární (odběratel - státní železnice). Březovickým brusem si brousil kosu i Jan Cimbura, hrdina románů J.Š Baara. S Březovicema až do r. 1921 tvořila jednu politickou obec i Doubrava a Lhotka Svatogothardská.


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sejmout0003

Náves z 12.června 1893